Meaning and Lyrics of Seni Yazdım by ElMusto

Song Lyrics meaning of Seni Yazdım by ElMusto

About ElMusto

ElMusto is a Turkish musician known for blending traditional Turkish sounds with modern music genres. One of their popular songs is Seni Yazdım, which showcases their unique style of music that resonates with a wide audience. With soulful vocals and intricate instrumentals, ElMusto has created a distinct musical identity that has garnered a loyal fanbase both in Turkey and internationally.
Share Seni Yazdım Song Meaning with your friends

Meaning of Seni Yazdım by ElMusto

“Seni Yazdım” is a song that delves into the complexities of love, heartbreak, and longing. The lyrics, a collaboration between ElMusto and Decrat, portray a deep sense of emotional turmoil and introspection.

In the first verse, ElMusto expresses the feeling of being imprisoned by memories of a past love. The imagery of being a prisoner to lingering memories and the inevitability of separation create a sense of despair and resignation. Despite the desire to move on, the attachment to the past remains strong. The lyrics portray a struggle with accepting the reality of the situation, with lines like “Artık kalanların önemi yok” (“Now, what remains is not important”) reflecting a sense of detachment from the present.

The chorus by Decrat emphasizes the uniqueness and intensity of the love experienced, highlighting that such a love is rare and unforgettable. The sentiment of etching someone into the heart suggests a profound and enduring connection that transcends time and space.

In the second verse, ElMusto delves deeper into the internal battle of holding on to memories and trying to let go. The struggle to come to terms with fate and the inability to move past certain aspects of the past are themes that resonate throughout the verse. The imagery of waiting for a call all night and the yearning for a lost love showcase a sense of longing and vulnerability.

The lyrics also touch on the hope for reconciliation and the desire for a renewed connection despite the pain. The references to photographs, cigarettes, and waiting speak to the difficulty of moving forward while still holding on to the remnants of a past relationship.

Overall, “Seni Yazdım” is a poignant reflection on love, loss, and the enduring impact of a significant relationship. The lyrics portray a raw and honest depiction of grappling with memories, heartache, and the hope for a rekindled connection, making it a poignant and relatable piece for anyone who has experienced the complexities of love and longing.

Lyrics of Seni Yazdım by ElMusto

"Seni Yazdım" ft. Decrat için şarkı sözleri

Giriş
(YT)

Verse 1: ElMusto
Artık kalanların önemi yok
Giden hayatımdan bi' parçayı götürüyo'
Sanki mahkûm oldum arta kalan anılara
O yüzden bendeki gecelerin bi' sabahı yok
(Hadi yak, anıların önemi yok)
Ayrılık vakti gelir, zamanımız daralıyo'
Tanrı'nın misafiri gibi girdin hayatıma
Şimdi öyle çekip gitmek sana yakışmıyo'
Ama git, bi' ufacık dağıtırım
Tamam, unutamam ama bi' gün alışırım
Bu ara İstanbul gibiyim, fazla karışığım
Gecenin üçü olur, olaylara karışırım
Umut yok, güle güle sarışınım
Artık sevişemem, şeytanlarla savaşırım
Kaybeden ben olurum, bi' köşede dağılırım
Merak etme, seni kendimden de sakınırım, ya

Nakarat: Decrat
Böyle bir aşk görülmemiş dünyada
Ne geçmişte ne de bundan sonra da
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezlеr, seni yazdım kalbime

Verse 2: ElMusto
Ben hâlâ yakamadım masamdaki fotoğrafı
Kabul еdemedim kaderime yazılanı
Ve hâlâ bırakamadım bi' türlü sigarayı
Sabahlara kadar bekliyorum aramanı
Bi' bilsen, nasıl özledim seni
Bi' tarafım enkaz, bi' tarafım ölü
Olsa da konuşsa kalbimin dili
Solmadan gel artık aşkımın gülü
Bugünün tadı yok, nasıl olucak?
O bakışın bi' adı var, beni yıkıcak
Güzelim, son bi' kez sokul bi' yanıma
Devlerin aşkı birbirini bulucak
Bu gece bi' şeyler yarıda kalıcak
Ciğerim, hazırlan, bu seni yakıcak
Masada son bi' şarkı daha çalıcak
Ve kalbim inadına adını yazıcak, ya

Nakarat: Decrat
Böyle bir aşk görülmemiş dünyada
Ne geçmişte ne de bundan sonra da
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler, seni yazdım kalbime

Discuss the Meaning of Seni Yazdım by ElMusto

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x