Meaning and Lyrics of Marikit Sa Dilim by Juan Caoile

Song Lyrics meaning of Marikit Sa Dilim by Juan Caoile

About Juan Caoile

Juan Caoile is a talented musician known for his captivating songs and emotional lyrics. With his unique sound blending smooth melodies and powerful vocals, he has garnered a dedicated following in the music industry. One of his popular songs, Marikit Sa Dilim, showcases his ability to create beautiful music that resonates with listeners. Through his music, Juan Caoile continues to touch the hearts of many with his soulful tunes and heartfelt performances.
Share Marikit Sa Dilim Song Meaning with your friends

Meaning of Marikit Sa Dilim by Juan Caoile

“Marikit Sa Dilim” by Juan Caoile is a song that delves into the theme of unexpected connections and desires that surface in the dark of night. The lyrics paint a picture of a mysterious encounter filled with passion and intrigue.

In the intro, Juan Caoile sets the tone by expressing admiration and longing for the mysterious lady he desires. The lines create an air of anticipation and seduction, hinting at intimate intentions in a secretive setting.

As the song progresses, the verses describe a surreal experience where the protagonist is captivated by the unknown beauty and unique light that she brings into his life. The encounter is depicted as enchanting and otherworldly, leading to a sense of enchantment and wonder.

The chorus highlights the intoxicating effect of being in close proximity to the object of desire, with the protagonist feeling overwhelmed by the allure of the lady even in the darkness. The unexpected turn of events, where the lady ends up in the protagonist’s bed, adds a layer of disbelief and excitement to the narrative.

The second verse, performed by Kyleswish, delves deeper into the emotions and sensations evoked by the encounter. The lyrics convey a sense of longing, anticipation, and desire, painting a vivid picture of a passionate exchange filled with intimacy and attraction.

JAWZ’s verse introduces a bold and confident perspective, reflecting on the mutual attraction between the protagonist and the lady. The lyrics suggest a playful and flirtatious dynamic, with hints of seduction and a playful exchange of desires.

Overall, “Marikit Sa Dilim” can be interpreted as a tale of unexpected connections, intense desires, and the allure of the unknown. The song captures the essence of a fleeting but impactful moment of passion and intrigue that unfolds in the shadows, leaving the listener captivated by the mystery and intensity of the encounter.

Lyrics of Marikit Sa Dilim by Juan Caoile

Intro: Juan Caoile
Ikaw ang binibini na ninanais ko
Binibining marikit na dalangin ko
'Lika na dito sa kwarto ko
Alam mo na ang kasunod nito, yeah
Oh, oh, oh-oh (Napa-damn)
Oh, oh, oh-oh (Napa-damn kahit nasa dilim)

Verse 1: Juan Caoile
'Di mapaliwanag ano naaninag ko
Kakaibang liwanag ang naiwan mo
Tinitigan ko, nilapitan ko
Hanggang sa may diwata na pagdilat ko

Chorus: Juan Caoile
Nalasing kagabi, ang galing katabi ka na, babe
Napa-damn sa'yong face, marikit kahit na sa dilim
'Di ko rin inexpect na ika'y hihiga sa'king bed
What is this? Can't believe it
Pwede bang mag-extend? Can you stay, stay?

Verse 2: Kyleswish
Oh, baby, kitang-kita ko sa'yong mata
Pananabik mo sa'ki'y makasama ka
Halik malalasap mo sa bawat tungga
Baby, pakipot mo sa'kin, 'di uubra, oh-oh, oh-oh
Diretso na sa punto 'to
Gigil natin sa'n na pa patungo 'to
Komportable sa tabi kong umupo
Halata sa galaw mo na ikaw rin gumugusto, gusto
Kalmahan na lalandian
Hangin natin malamig na pang-diinan
Kung tumirik para kang sinasaniban
Mauulit basta wala ka lang pagsasabihan

Chorus: Juan Caoile
Nalasing kagabi, ang galing katabi ka na, babe
Napa-damn sa'yong face, marikit kahit na sa dilim
'Di ko rin inexpect na ika'y hihiga sa'king bed
What is this? Can't believe it
Pwede bang mag-extend? Can you stay, stay?

Verse 3: JAWZ
Alam ko naman na hilig mo talaga 'yung tulad ko
Ayaw mo lang aminin pero kahit wala kang topic, gusto mo ako kausap mo
Parang bata ka na pumunta ng party ta's ako napanalunan mo
Sabi ng ibang Eba, ang bwenas mo, pero paalala 'di ka nekas, hoe
'Di ako sumasablay alam mo 'yon, miss
Titigang malagkit nakakabuntis
Eat pussy saka na 'yung kiss
It's Jawz, get down on your knees
Sabi niya, "Deity, mabagal lang, please"
Kaso lasing ako mala-chalis 'yung drinks
Baka daw masira mahal daw kaniyang jeans
'Yaan mo bibigyan kitang magandang genes

Chorus: Juan Caoile
Nalasing kagabi, ang galing katabi ka na, babe
Napa-damn sa'yong face, marikit kahit na sa dilim
'Di ko rin inexpДct na ika'y hihiga sa'king bed
What is this? Can't believĐ” it
Pwede bang mag-extend? Can you stay, stay?

Discuss the Meaning of Marikit Sa Dilim by Juan Caoile

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x